ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Η εταιρία διανύει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και δραστηριοποιείται
στο χώρο της εστίασης και του καφέ. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται
στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 181. Ανήκει στον
όμιλο της αλυσίδας καταστημάτων με την ονομασία SPEATY.